บริษัท บิลดิ้งส์ พอช จำกัด

บริษัท บิลดิ้งส์ พอช จำกัด ได้ก่อตั้งโดยคุณนภดล หยกศุภกุล,คุณกนกรัตน์ จารุวัฒนศิริและคุณสุนทร กลึ่งกลางพร้อมด้วยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง โครงสร้างชั้นใต้ดิน , ห้างสรรพสินค้า ,คอนโดมิเนียม , อาคารจอดรถ , ทาวน์โฮม , บ่อบำบัดน้ำเสีย , งานโครงสร้างเหล็ก ฯลฯ  มากว่า 20 ปี ทีมงานของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานบนพื้นฐานของหลักวิศวกรรมที่ดี 

เน้นความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง มีการทำงานอย่างเป็นระบบและได้อบรมพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพในงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มาใช้ในงานด้านแรงงานบริษัทเน้นการจ้างแรงงานรายวันเองโดยตรงทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานและสามารถควบคุมคุณภาพงานได้ดียิ่งขึ้น ด้วยนโยบายของบริษัทข้างต้นทำให้สามารถส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย คุณภาพได้ตามที่ต้องการ เป็นที่ประทับใจของเจ้าของงานหลายโครงการภายใต้งบประมาณที่ควบคุมได้

COMPANY REGISTRATION DOCUMENT