บริษัท บิลดิ้งส์ พอช จำกัด ได้ก่อตั้งโดยคุณนภดล หยกศุภกุล,คุณกนกรัตน์ จารุวัฒนศิริและคุณสุนทร กลึ่งกลางพร้อมด้วยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง โครงสร้างชั้นใต้ดิน, ห้างสรรพสินค้า ,คอนโดมิเนียม,อาคารจอดรถ,ทาวน์โฮม,บ่อบำบัดน้ำเสีย,งานโครงสร้างเหล็ก ฯลฯ  มากว่า 20 ปี ทีมงานของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานบนพื้นฐานของหลักวิศวกรรมที่ดี เน้นความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง มีการทำงานอย่างเป็นระบบและได้อบรมพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพในงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มาใช้ในงานด้านแรงงานบริษัทเน้นการจ้างแรงงานรายวันเองโดยตรงทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานและสามารถควบคุมคุณภาพงานได้ดียิ่งขึ้น 

Our services

รับเหมาก่อสร้าง
งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน

รับเหมาก่อสร้าง
ทาวน์โฮม , อาคารพานิชย์

รับเหมาก่อสร้าง
บ่อบำบัดน้ำเสียใต้ดินขนาดใหญ่

รับเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า,คอนโดมิเนียม

รับเหมาก่อสร้าง
โรงงาน , โกดัง

รับเหมาก่อสร้าง
งานโครงสร้างเหล็ก